Medium/Light Socks

178765 M/L Socks

> Включва само комплектовани, прикачени един за друг тънки чорапи, в т.ч. хавлиени чорапи;
> Не се допускат зимни и термо чорапи.
> Не се допускат скъсани чорапи с големи и видими дефекти.