Household Items Textile

1796207 HH Textile

Включва дрехи, парчета плат и домакински изделия, които не отговарят на критериите, за да попаднат в артикул с по-висока стойност;
Може да съдържа и кожа и пластмаса – например скъсани Market Bags, рогозки, мушами с текстил и др.